Adam şi Eva -cultura Hamangia  

În colindele româneşti Adam ne este înfăţişat cugetând şi plângând după Raiul pierdut, iar în Sfânta Scriptură ni se spune că numele de Eva înseamnă viaţă (în înţelesul de cea care dă viaţă). Este posibil ca aceste figurine de lut din epoca neolitică descoperite în Dobrogea să-i reprezinte pe cei doi protopărinţi ai noştri Adam şi Eva, fapt ce ar însemna că această civilizaţie creatoare a culturii căreia i s-a dat numele de Hamangia a păstrat în conştiinţa sa fragmente din revelaţia primordială.

 

 

 

 

 

Salutul românilor din Transilvania 
în timpul ocupaţiei austro-ungare  

În această fotografie realizată în 1892 la Arad, un copil îmbrăcat în straie româneşti, cu opinci şi brâu tricolor, salută cu mâna întinsă spre cer. Gestul acestui copil ne indică faptul că în secolul al XIX-lea în rândul populaţiei româneşti din teritoriile ocupate se practica acest mod de a saluta. De fapt (şi) în acest fel românii din Transilvania îşi afirmau  românitatea în timpul regimului austro-ungar. Obiceiul acesta era larg răspândit şi dura de secole. Originea acestui salut vine de la legiunile romane, iar semnificaţia sa era vom învinge (după cum spune istoria antică). Este adevărat că mai târziu el a fost preluat şi de hitlerişti, însă cine afirmă astăzi că acest salut are origine hitleristă dovedeşte ignoranţă sau este o victimă a manipulării propagandistice. Aşadar, salutul cu braţul întins spre cer, ca parte integrantă a spiritualităţii şi identităţii noastre de neam multiseculare, poate fi considerat ca fiind un salut românesc.

 

 

 

 

Sfântul Ioan Damaschinul

MÂNEALNIC 
sau 
Calcului Calendarului după mâna Sfântului Ioan Damaschin

 

 

Precuvântare

Calculul calendarului după mâna Sfântului Ioan Damaschin este un procedeu pe care tot ţăranul îl cunoştea înainte vreme. Astfel, nu era necesar să aibă în casă calendar de perete - mai cu seamă că cei mai mulţi nici nu ştiau să citească; aveau însă mintea ageră şi sănătoasă.

Intrând în esenţa acestui mânealnic - aşa cum era numit în popor, vedem cât de rânduite şi cât echilibru şi armonie au toate, de fapt cât de natural sunt rostuite şi pot fi trăite cele Dumnezeieşti... Odată cu introducerea noului calendar (gregorian) de către unele Sinoade locale după anul 1924 (din interese politice şi fără nici un temei duhovnicesc), aşa cum s-a întâmplat şi în România, acest echilibru a fost distrus, iar mânealnicul nu mai poate fi folosit în condiţiile dezordinii, haosului produs de schimbarea vechiului calendar. (vezi pe tema chestiunii calendariste: Fr Vladimir Dimitrievici The Church and Time - An insight into the problem of the Old and New Calendars, Saint Seraphim Sobolev Concerning the New and the Old Calendars, materialele prezentate în pagina Orthodox Christian Information Center, dar şi lucrările unor Mircea Vulcănescu Bunul Dumnezeu cotidian, Nae Ionescu Roza Vânturilor, Ernest Bernea Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul Român, Vasile Băncilă Duhul sărbătorii, precum şi articolele şi studiile din revista interbelică Predania).

În calculul datei Paştelui s-au folosit câteva numere care necesită unele explicaţii. Printre ele menţionăm că numărul 14 a fost descoperit de Dumnezeu Sfântului Prooroc Moise prin Sfântul Arhanghel Gavriil, zicându-i să jertfească mielul în ziua a 10-a a lunii lui Nisan care româneşte se numeşte Martie, iar în ziua a 14-a să mănânce Paştele. Deci numărul 14 reprezintă I temelion. Să vedem cum se află al II-lea temelion şi următoarele până la 19.

Trebuie să ştim că Dumnezeu a făcut soarele şi luna în ziua a 4-a şi luna a fost zidită plină. Ştim că de la naşterea lunii până la ştirbirea ei trec 15 zile.

Sinodul I luând în calcul că luna a fost zidită în ziua a 4-a, până la ştirbirea ei îi mai trebuie 11 zile. Iată că adunând I temelion care este 14 cu 11, rezultă 25. Luna parcurge pe cer 29 zile, 12 ore şi 42 de minute; deci se ia în calcul un număr rotund de 30 zile. De aceea se scade din rezultatul sumei (temelionului precedent +11) 30 şi se continuă calculul cu rezultatul scăderii.

Adică pentru temelionul 3 avem 25+11=36, se scade 30 şi rezultă 6. Pentru temelionul 4 avem 6+11=17 ş.a.m.d. până la ultimul temelion.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului cu darul Sf. Sale să lumineze mintea şi inima celor ce vor citi şi vor învăţa acest Mânealnic, cum este numit în popor.

 

Calculul calendarului după mâna Sfântului Ioan Damaschin

 

Pentru a afla calendarul după Mâna Sf. Ioan Damaschin vom avea nevoie în primul rând de period.

Acest period cuprinde 532 de ani. Ce este acest period? De ce periodul este de 532 de ani? Periodul este perioada de când Dumnezeu binecuvântează Soarele şi Luna la plecare şi mişcându-se ajung la aceeaşi poziţie ca la plecare.

Soarele şi Luna deplasându-se se rotesc. Soarele face o rotaţie completă în 28 de ani iar luna în 19 ani. Dacă le aşezăm (schematic) pe aceeaşi tangentă şi luăm un punct pe tangentă şi la Soare şi la Lună după ce se rotesc mişcându-se la 28x19 ani adică la 532 de ani ajung la aceeaşi poziţie ca la plecare (vezi figura).

 

 

Ultimul period în care suntem acum a început în l941.

Pentru a afla Paştele unui an, va trebui să ştim temelionul şi mâna anului respectiv.

Pentru a afla temelionul, vom alege mai întâi un an care dorim.

 

Temelionul

Temelionul merge pe faţa mâinii stângi, pe vârfurile şi încheieturile degetelor, începând din vârful degetului mic şi se continuă în jos pe următoarele 3 încheieturi ale degetului şi mai departe pe al 2-lea deget (inelar) din vârf şi iarăşi în jos pe celelalte încheieturi ale degetului şi mai departe pe al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea.

La degetul al 5-lea folosim vârful şi următoarele 2 încheieturi.

Deci avem la primul deget 4 încheieturi cu tot cu vârf, la al 2-lea 4; la al 3-lea 4; la al 4-lea 4; şi la al 5-lea 3. în total 19 încheieturi. (Fig. 1)

 

 

Alegem un an, de exemplu 1959 şi plecăm cum merge temelionul pe faţa mâinii de la vârful degetului mic în jos, pe cele 19 încheieturi, începând cu anul 1941.

Deci la vârful degetului mic zicem 1941; pe a 2-a încheietură pe faţă de sus în jos zicem 1942, pe a 3-a 1943, pe a 4-a 1944, pe vârful degetului al 2-lea 1945, pe încheietura a 2-a 1946, pe a 3-a 1947, pe a 4-a 1948; pe vârful degetului al 3-lea 1949; pe încheietura a 2-a 1950; pe a 3-a 1951; pe a 4-a 1952; pe vârful degetului al 4-lea 1953; pe încheietura a 2-a 1954; pe a 3-a 1955; pe a 4-a 1956; pe vârful degetului al 5-lea 1957; pe încheietura a 2-a 1958 şi pe a 3-a 1959.

Deci până aici am mers pe cele 19 încheieturi. (Fig. 2)

 

 

Calculul temelionului

După cum am spus mai sus, alegem anul 1959. Acesta vine pe ultima încheietură a temelionului.

Trebuie acum să vedem cât este temelionul pe această încheietură. Şi vom proceda astfel: în vârful degetului mic pe faţă zicem 14, pe a 2-a încheietură vom aduna 14+11 şi avem 25; pe a 3-a încheietură 25+11 şi avem 36; şi vom scădea la toate adunările ce avem peste 30, numărul de 30; deci 36-30=6.

La a 3-a încheietură avem 6, pe a 4-a avem 6+11=17; pe vârful degetului al 2-lea avem 17+11=28; pe a 2-a încheietură 28+11=39-30=9; pe a 3-a 9+11=20; pe a 4-a 20+11=31-30=1; pe vârful degetului al 3-lea 1 + 11=12; pe încheietura a 2-a 12+11=23; pe a 3-a 23+11=34-30=4; pe a 4-a 4+11=15; pe vârful degetului al 4-lea 15+11=26; pe încheietura a 2-a 26+11=37-30=7; pe a 3-a 7+11=18; pe a 4-a 18+11=29; şi de aici pe vârful degetului al 5-lea vom aduna cu 12 pentru anul bisect. Deci în vârful degetului al 5-lea 29+12=41-30=11 şi în continuare vom aduna tot cu 11. Pe încheietura a doua de la degetul al 5-lea avem 11+11=22; pe a 3-a 22+11=33-30=3 care este ultima încheietură. Şi dacă adunăm acest 3 cu 11 ne dă 14 care este pe prima încheietură de unde am plecat adică pe vârful degetului mic. Astfel am aflat un temelion întreg (cele 19 încheieturi). (Fig 3)

 

 

Acum să ne întoarcem la anul 1959 şi am văzut că este pe ultima încheietură al degetului al 5-lea şi acolo avem numărul 3, adică temelionul anului 1959 este 3. Dacă vrem să căutăm temelionul pentru ceilalţi ani (de la 1959 în sus) vom porni pe aceleaşi încheieturi începând de la degetul mic. Deci pe vârful degetului mic zicem 1960 şi în continuare după aceeaşi regulă până la ultima încheietură a degetului al 5-lea unde avem 1978 ş.a.m.d. Pentru a vedea dacă am învăţat bine calcularea temelionului vom lua alţi ani şi vom începe să-i calculăm:

Spre exemplu eu dau aici un nr. de 10 ani şi dau şi calculul corect al temelionului pentru fiecare an. Luaţi aceşti 10 ani şi calculaţi temelionul pentru fiecare şi dacă vă dă exact ca aici, atunci aţi învăţat să calculaţi corect temelionul.

Pe anul 1948, temelionul este 1.

Pe anul 1963, temelionul este 17.

Pe anul 1970, temelionul este 4.

Pe anul 1975, temelionul este 29.

Pe anul 1957, temelionul este 11.

Pe anul 1978, temelionul este 3.

Pe anul 1984, temelionul este 9.

Pe anul 1996, temelionul este 22.

Pe anul 1990, temelionul este 15.

Pe anul 1998, temelionul este 14.

Acum dacă ştim să aflăm temelionul, mergem mai departe. După cum am spus, pentru a afla Paştele unui an vom avea nevoie să ştim pe lângă temelion şi mâna anului respectiv.

 

Mâna anului

Mâna anului merge pe faţa şi dosul celor 4 degete de la mâna stângă, începând de la degetul mic pe faţă, de la încheietura de jos unde zicem 1 şi se continuă la stânga pe faţa degetului al 2-lea tot pe încheietura de jos unde zicem 2, apoi pe degetul al 3-lea tot pe încheietura de jos unde zicem 3, apoi pe degetul al 4-lea tot pe încheietura de jos unde zicem 4 şi continuăm înapoi de la degetul mic pe încheietura a 2-a de jos în sus unde zicem 5, apoi la stânga pe degetul al 2-lea pe încheietura a 2-a unde zicem 6, apoi la al 3-lea deget pe încheietura a 2-a unde zicem 7, apoi la al 4-lea deget pe încheietura a 2-a unde zicem 8 şi ne întoarcem înapoi la degetul mic pe a 3-a încheietură de jos în sus unde zicem 9, la stânga pe al 2-lea deget pe a 3-a încheietură unde zicem 10, la al 3-lea deget la a 3-a încheietură unde zicem 11, la al 4-lea deget pe a 3-a încheietură 12, apoi înapoi la vârful degetului mic 13, în stânga la vârful degetului al 2-lea 14; la vârful degetului al 3-lea 15; şi la vârful degetului al 4-lea 16, înapoi la degetul mic pe prima încheietură din spate 17, la stânga la degetul al 2-lea pe prima încheietură din spate 18, la al 3-lea deget pe prima încheietură din spate 19, la al 4-lea deget pe prima încheietură din spate 20, apoi înapoi la degetul mic la a 2-a încheietură din spate 21, la stânga pe degetul al 2-lea pe a 2-a încheietură din spate 22, pe al 3-lea deget pe a 2-a încheietură din spate 23, pe al 4-lea deget pe a 2-a încheietură din spate 24, apoi iarăşi la degetul mic pe încheietura de jos din spate 25, la stânga pe al 2-lea deget la încheietura de jos din spate 26, la al 3-lea deget la încheietura de jos din spate 27, şi în sfârşit la al 4-lea deget la încheietura de jos din spate 28, deci avem total 28 de încheieturi pe care aflăm mâna anului. (Fig. 4)

 

 

Procedăm tot ca la temelion, mai întâi vom alege un an pentru care vrem să aflăm Paştele. Vom aşeza anii pe cele 28 încheieturi, începând cu anul 1941. Pe I încheietură (de jos de pe faţa degetului mic) zicem 1941, pe a 2-a încheietură 1942, pe a 3-a 1943, pe a 4-a 1944, pe a 5-a 1945, pe a 6-a 1946, pe a 7-a 1947, pe a 8-a 1948, pe a 9-a 1949, pe a 10-a 1950, pe a 11-a 1951, pe a 12-a 1952, pe a 13-a 1953, pe a 14-a 1954, pe a 15-a 1955, pe a 16-a 1956, pe a 17-a 1957, pe a 18-a 1958, pe a 19-a 1959, pe a 20-a 1960, pe a 21-a 1961, pe a 22-a 1962, pe a 23-a 1963, pe a 24-a 1964, pe a 25-a 1965, pe a 26-a 1966, pe a 27-a 1967 şi pe a 28-a 1968. (Fig. 5)

 

 

Şi dacă vrem să aşezăm în continuare mergem la prima încheietură şi zicem 1969, pe a 2-a 1970 ş.a.m.d. până la încheietura a 28-a unde avem anul 1996. în continuare aşezăm după acelaşi procedeu pentru anii de la 1996 în sus cât voim.

 

Calculul mâinii anului

Mâna anului se numără de la 1 la 7 pe cele 4 degete pe care avem încheieturile.

De la degetul al 3-lea la al 4-lea se sare un număr şi pe partea din faţă şi pe partea, din spate, pentru anul bisect.

Pe prima încheietură avem 1, pe a 2-a încheietură avem 2, pe a 3-a avem 3, pe a 4-a avem 5, pe a 5-a 6, pe a 6-a 7, pe a 7-a 1, pe a 8-a 3, pe a 9-a 4, pe a 10-a 5, pe a 11-a 6, pe a 12-a l,pe a 13-a 2, pe a 14-a 3, pe a 15-a 4, pe a 16-a 6, pe a 17-a 7, pe a 18-a 1, pe a 19-a 2, pe a 20-a 4, pe a 21-a 5, pe a 22-a 6, pe a 23-a 7, pe a 24-a 2, pe a 25-a 3, pe a 26-a 4, pe a 27-a 5, pe a 28-a 7 (vezi fig. 6), şi în continuare de la a I-a încheietură pe care avem 1 şi aşa mai departe după aceeaşi regulă.

 

 

Acum să calculăm mâna anului după cum am ales pe anul 1959, pentru care am aflat temelionul. Mai întâi aşezăm anii pe încheieturi, începând cu anul 1941 şi vom ajunge cu anul 1959 pe degetul al 3-lea pe prima încheietură de la vârf în jos pe spate şi aceasta este încheietura a 19-a pe care avem mâna anului 2.

Deci am aflat temelionul pe anul 1959 că este 3, iar mâna anului este 2. Şi tot aşa ca la temelion, dacă vrem să ştim că am învăţat bine cum se calculează mâna anului, voi mai da aici tot cei 10 ani pe care i-am dat şi la temelion şi tot la fel cu calculul corect al mâinii anului a anilor respectivi:

Pe anul 1948 mâna anului este 3.

Pe anul 1963 mâna anului este 7.

Pe anul 1970 mâna anului este 2.

Pe anul 1975 mâna anului este 1.

Pe anul 1957 mâna anului este 7.

Pe anul 1978 mâna anului este 5.

Pe anul 1984 mâna anului este 6.

Pe anul 1996 mâna anului este 7.

Pe anul 1990 mâna anului este 6.

Pe anul 1998 mâna anului este 2.

După ce aflăm temelionul şi mâna anului pe care an vrem să aflăm Paştele, vom lua temelionul şi-l vom aşeza pe drumul temelionului.

 

Drumul temelionului

Este tot pe mâna stângă şi porneşte de la degetul inelar pe ultima încheietură de jos pe partea din spate cu numărul 1 şi se continuă pe încheietura de jos a degetului din mijloc pe partea din faţă cu 2, apoi în sus pe următoarea încheietură a degetului cu 3, mai sus cu 4, în vârful lui cu 5, pe spate pe acelaşi deget la I-a încheietură cu 6, în jos la următoarea încheietură cu 7, în jos pe ultima încheietură cu 8, pe încheietura de jos pe faţa degetului arătător cu 9, în sus pe următoarea încheietură cu 10, în sus la următoarea încheietură cu 11, în vârful lui cu 12, pe spate în jos pe prima încheietură cu 13, în jos următoarea încheietură cu 14, în jos la următoarea încheietură cu 15, apoi în palmă în dreptul degetului mare cu 16, în sus pe faţa degetului mare la prima încheietură unde este prins degetul de mână cu 17, în sus la următoarea încheietură cu 18, în vârful lui cu 19, în jos pe spate la prima încheietură cu 20, în jos la următoarea încheietură cu 21, şi mai jos pe spate la ultima încheietură a degetului cu 22, apoi de acolo pe încheietura de jos a degetului mic pe faţă cu 23, în sus pe faţa degetului mic la următoarea încheietură cu 24, în sus la următoarea încheietură cu 25, în vârful lui cu 26.

Se ţin degetele (cel mic cu cel inelar) lipite şi la încheietura de pe faţa degetului inelar care este chiar lângă vârful degetului mic se pune 27, în sus pe vârful degetului inelar 28, pe spate în jos pe acelaşi deget la prima încheietură 29. (Fig. 7)

Pentru a găsi mai uşor încheietura pentru temelion a unui an care dorim vom folosi această formulă: A-2/19

A – anul care dorim.

Şi dacă la această împărţire ne dă restul 00 arunci temelionul este pe al 9-a încheietură, iar dacă ne dă rest un număr oarecare acel număr este acea încheietură pe care este temelionul anului care dorim.

De exemplu dacă restul este 5 atunci pe a 5-a încheietură din cele 19 cât are temelionul, este temelionul anului respectiv.

Iar pentru mâna anului vom folosi formula A-8/28

Şi tot aşa ca la temelion vom proceda numai că aici mergem pe încheieturile cu mâna anului.

 

 

Spre exemplu - temelionul anului 1959 este 3 şi când îl aşezăm pe drumul temelionului îl aflăm că este pe faţa degetului mijlociu pe a 2-a încheietură de jos în sus.

Dacă vreţi să ştiţi că aţi calculat bine şi aşezarea temelionului pe drumul lui, eu voi da aici tot cei 10 ani la care am aflat temelionul şi mâna anului, şi voi da calculul corect, pe care deget şi încheietură vor cădea aceste temelioane.

- Pe anul 1948 temelionul este 1 şi este pe ultima încheietură de jos a degetului inelar pe partea din spate.

- Pe anul 1963 temelionul este 17 şi este pe faţa degetului mare pe a 2-a încheietură de jos în sus.

- Pe anul 1970 temelionul este 4 şi este pe faţa degetului mijlociu la a 3-a încheietură de jos în sus.

- Pe anul 1975 temelionul este 29 şi este pe spatele degetului inelar pe a 3-a încheietură de jos în sus.

- Pe anul 1957 temelionul este 11 şi este pe faţa degetului arătător la a 3-a încheietură de jos în sus.

- Pe anul 1978 temelionul este 3 şi este pe faţa degetului mijlociu pe a 2-a încheietură de jos în sus.

- Pe anul 1984 temelionul este 9 şi este pe faţa degetului arătător pe prima încheietură de jos.

- Pe anul 1996 temelionul este 22 şi este pe spatele degetului mare pe prima încheietură de jos.

- Pe anul 1990 temelionul este 15 şi este pe spatele degetului arătător pe prima încheietură de jos.

- Pe anul 1998 temelionul este 14 şi este pe spatele degetului arătător pe a 2-a încheietură de jos în sus.

Temelionul ne dă Paştele evreesc, iar mâna anului Paştele creştinesc. Niciodată nu trebuie să cadă Paştele creştinesc înainte sau odată cu Paştele evreesc, ci totdeauna după acesta.

După cum aţi văzut, după ce aşezăm temelionul unui an pe drumul temelionului îl vedem pe încheietura unui deget oarecare. Pe acel deget unde suntem cu temelionul de la baza lui, adică de pe faţa degetului la prima încheietură de jos vom pune mâna anului a acelui an care vrem să aflăm Paştele. Şi să ne folosim tot de anul 1959 şi am văzut că temelionul este 3 şi mâna anului 2.

Aşezăm acest temelion 3 pe drumul temelionului începând cum am spus de pe spatele degetului inelar la prima încheietură de jos cu 1 şi continuăm pe faţa degetului mijlociu de la prima încheietură de jos cu 2 şi în sus cu 3 (deci temelionul 3 este pe faţa degetului mijlociu la a 2-a încheietură de jos în sus) şi am spus că pe acelaşi deget aşezăm mâna anului care este 2, de pe faţa degetului de jos în sus.

Şi au căzut amândouă pe aceeaşi încheietură. Asta înseamnă că ar trebui să facem Paştele odată cu evreii şi cum am spus că niciodată nu trebuie să facem Paştele cu evreii şi nici înainte, atunci aşezăm mâna anului pe degetul din dreapta acestuia, adică în acest caz folosim degetul din dreapta lui, adică degetul inelar.

Şi punem mâna anului de pe faţa lui de jos în sus şi cum avem mâna anului 2 cade pe a 2-a încheietură de jos în sus pe faţa acestuia.

Pe fiecare încheietură avem o dată adică de la 22 Martie la 25 Aprilie, perioadă în care cade Paştele şi aceasta se numeşte scara Paştelui.

 

Scara Paştelui

Această scară se începe cu 22 Martie şi se aşează tot pe mâna stângă şi începe de pe faţa degetului mic de la a 3-a încheietură de jos în sus şi se continuă în jos pe următoarea încheietură cu 23 Martie; în jos la prima încheietură cu 24 Martie; pe spatele degetului mare chiar jos cu 25 Martie; în sus la următoarea încheietură cu 26 Martie; mai sus 27 Martie, în vârf 28 Martie; în jos pe faţa lui cu 29 Martie, mai jos cu 30 Martie şi în palmă mai jos în dreptul degetului 31 Martie, apoi pe spatele degetului arătător pe încheietura de jos 1 Aprilie, în sus 2 Aprilie, mai sus 3 Aprilie în vârf 4 Aprilie, în jos pe faţă 5 Aprilie, mai jos 6 Aprilie, mai jos 7 Aprilie, apoi pe spatele degetului mijlociu 8 Aprilie, în sus 9 Aprilie, mai sus 10 Aprilie, în vârf 11 Aprilie, pe faţă în jos 12 Aprilie, mai jos 13 Aprilie, mai jos 14 Aprilie, apoi pe spatele degetului inelar la încheietura de jos 15 Aprilie, în sus 16 Aprilie, mai sus 17 Aprilie, în vârf 18 Aprilie, pe faţă în jos 19 Aprilie, mai jos 20 Aprilie, mai jos 21 Aprilie, apoi pe spatele degetului mic pe încheietura de jos 22 Aprilie, în sus 23 Aprilie, mai sus 24 Aprilie şi în vârf 25 Aprilie.

Şi aşa am ajuns dacă luăm următoarea încheietură pe faţa lui unde avem 22 Martie de unde am plecat. (Fig. 8)

 

 

Şi cum am aflat că în 1959 mâna anului este 2 şi am aşezat-o pe degete şi a căzut pe a 2-a încheietură de jos în sus de pe faţa degetului inelar; acolo avem data de 20 Aprilie. Deci în anul 1959 Paştele a fost pe 20 Aprilie. În general, pe încheietura unde cade mâna anului o însemnăm pe aceasta şi cu ajutorul scării Paştelui vedem ce dată este pe această încheietură şi aceasta este data Paştelui a anului respectiv pe care îl căutăm. Pe această scară a Paştelui care cuprinde 35 de date de la 22 Martie la 25 Aprilie, fiecare dată are câte o slovă pascală.

 

Slovele Pascale

Acestea sunt tot 35 şi sunt următoarele: A, B, V, G, D, E, J, ce, Z, n, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, o, Ţ, C, Ş, Şte, ă, m, h, Ea, Iu, Î, Ia.

Aceste slove pascale merg pe scara Paştelui începând de la aceeaşi încheietură de unde pleacă scara Paştelui de la 22 Martie.

Deci la 22 Martie avem slova pascală A, la 23 Martie B, la 24 Martie V, la 25 Martie G, ş.a.m.d. până la cele 35 de date. (Fig. 9)

 

 

Dacă am aflat pe anul 1959 că Paştele a fost pe 20 Aprilie, tot în felul acesta vom proceda pentru a calcula Paştele în orice an.

Pentru a verifica dacă aţi procedat bine tot aşa vom da aici acei 10 ani pe care i-am dat la temelion şi mâna anului la care vom spune corect Paştele acestor ani, şi dacă vă dă tot aşa ca aici înseamnă că aţi calculat corect.

În 1948 – Paştele pe 19 Aprilie - slova pascală ă.

În 1963 – Paştele pe 1 Aprilie - slova pascală I.

În 1970 – Paştele pe 13 Aprilie - slova pascală H.

În 1975 – Paştele pe 21 Aprilie - slova pascală h.

În 1957 – Paştele pe 8 Aprilie - slova pascală R.

În 1978 – Paştele pe 17 Aprilie - slova pascală Ş.

În 1984 – Paştele pe 9 Aprilie - slova pascală S.

În 1996 – Paştele pe 1 Aprilie - slova pascală I.

În 1990 – Paştele pe 2 Aprilie - slova pascală K.

În 1998 – Paştele pe 6 Aprilie - slova pascală O.

Şi vă mai dăm încă un an care este peste 2000 anume 2008 – când Paştele va fi pe 14 Aprilie şi slova pascală o.

Până aici cu aflarea Paştelui şi a slovelor pascale.

 

 

Baze

Pentru cazul în care Paştele cade pe 22 Martie care se mai numeşte şi baza cea de jos a Paştelui avem anumite baze.

Acestea sunt:

- mâncare de carne 32 de zile, iar de va fi bisect 33 de zile.

- triodul începe pe 11 Ianuarie, iar de va fi bisect pe 12 Ianuarie.

- lăsatul secului de carne este pe 25 Ianuarie, iar de va fi bisect pe 26 Ianuarie.

- lăsatul secului de brânză este pe 1 Februarie, iar de va fi bisect pe 2 Februarie

- înjumătăţirea praznicului Învierii - 15 Aprilie

- Înălţarea Domnului - 30 Aprilie

- Pogorârea Duhului Sfânt - 10 Mai

- lăsatul secului pentru Postul Sf. Apostoli - 17 Mai – şi întâia Duminică după Pogorârea Duhului Sfânt.

Dacă Paştele cade pe altă dată în afară de 22 Martie aceste baze se numără plecând de pe încheietura unde este pe scara Paştelui 22 Martie (vezi înapoi) şi mergem exact după acel mod cum merge scara Paştelui, până pe încheietura cu Paştele anului respectiv. De exemplu pentru anul 1959 pe care am lucrat mai mult şi am aflat că Paştele este pe 20 Aprilie. Să luăm baza cu înălţarea Domnului care este 30 Aprilie. Deci pe încheietura unde este 22 Martie zicem 30 Aprilie şi mergem în continuare pe scara Paştelui zicând 1 Mai, 2 Mai, 3 Mai ş.a.m.d. până pe încheietura unde este Paştele pe 20 Aprilie pe anul 1959 şi vom vedea că înălţarea Domnului pe anul 1959 este pe 29 Mai, Duminica Mare pe 8 Iunie, lăsatul secului pentru Postul Sf. Apostoli este pe 15 Iunie. Mai sunt alte baze care vor porni de pe încheietura unde pe scara Paştelui este 25 Aprilie care se mai numeşte baza cea de sus a Paştelui. Aceasta este pe vârful degetului mic de pe mâna stângă. Numai că aceste baze merg invers scării Paştelui, adică de la vârful degetului mic coboară pe partea din spate a degetului până la încheietura de jos şi se continuă pe faţa degetului inelar de la încheietura de jos, apoi în sus pe încheieturi şi din vârf pe spatele degetului în jos şi tot aşa pe următoarele degete, şi acolo unde am ajuns pe încheietura cu Paştele anului respectiv acolo avem data la acestea.

Aceste baze sunt:

- Sf. Evdochia: luni în săptămâna albă, în continuare după 8 zile - Sf. 40 Mucenici, iar după 8 zile - Sf. Alexie, şi iarăşi după 8 zile - Buna Vestire.

- Sf. Gheorghe: Vineri în săptămâna Patimilor.

- Sf. Ioan Evanghelistul: sâmbătă, a 2-a săptămână după Paşti.

- Zilele de post pentru Postul Sf. Apostoli - 8 zile.

Tot la fel dăm aici calculul corect pentru aceste baze tot în anul 1959.

- Sf. Evdochia: - sâmbătă în săptămâna albă.

- Sf. 40 Mucenici - Duminica 1-a din post.

- Sf. Alexie - luni, a 3-a săptămână din post

- Buna Vestire - marţi, a 4-a săptămână din post.

- Sf. Gheorghe - miercuri în săptămâna luminată.

- Sf. Ioan Evanghelistul - joi în săptămâna a 3-a după Paşti.

- Zile de post pentru Postul Sf. Apostoli - 13 sau o săptămână şi 6 zile.

Deci toate aceste baze şi cele care pornesc din baza cea de sus a Paştelui şi cele care pornesc din baza cea de jos a Paştelui - merg până pe încheietura pe care avem Paştele a anului care vrem să aflăm.

 

În ce zi cade Naşterea Domnului?

Pentru a afla în ce zi cade Naşterea Domnului vom proceda astfel: pe degetul pe care am aflat Paştele a anului care vrem, de la rădăcina lui de pe faţa degetului, pornim cu ziua de Marţi, iar dacă anul acela este bisect pornim începând cu ziua de Luni, şi mergem până pe încheietura degetului respectiv unde avem Paştele.

De exemplu: cum am aflat pe anul 1959, că Paştele este pe 20 Aprilie, această dată cade pe a 2-a încheietură de jos în sus de pe faţa degetului inelar.

Deci pe acel deget vom căuta Naşterea Domnului şi plecăm de pe încheietura de jos de pe faţă şi spunem Marţi (fiindcă anul 1959 nu este bisect) şi mergem în sus pe următoarea încheietură şi pe acea încheietură este Paştele unde spunem Miercuri.

Deci în anul 1959 (după anul bisericesc) Naşterea Domnului a fost Miercuri. Pentru Naşterea Domnului trebuie să ţinem cont de anul bisericesc, care începe pe 1 Septembrie.

Deci Paştele cum l-am calculat pe anul 1959 şi este pe 20 Aprilie, Naşterea Domnului o calculăm tot după acest an, dar cum am spus că anul bisericesc începe pe 1 Septembrie, atunci pe 1 Septembrie 1958 (după anul politic) începe anul 1959 bisericesc. Anul politic începe pe 1 Ianuarie, iar anul pascal pe 1 Martie.

Dacă calculăm Paştele pe un anumit an, de exemplu cum am calculat pe anul 1959 vedem slova pascală că este h. Toate slovele pascale încep cu Naşterea Domnului.

 

În ce zi cade praznicul Sfinţilor Apostoli?

La fel vom proceda şi cu ziua în care cade sărbătoarea Sfinţilor Apostoli, numai că aici plecăm cu ziua de sâmbătă (pe acelaşi deget pe care suntem cu Paştele).

Să calculăm în ce zi au fost prăznuiţi Sfinţii Apostoli pe anul 1959. Punem pe prima încheietură de jos de pe faţa degetului cu Paştele ziua de sâmbătă, mergem în sus pe încheietura următoare unde este aceea care este Paştele (în cazul acesta a anului 1959) şi spunem Duminică. Deci sărbătoarea Sfinţilor Apostoli în anul 1959 a fost Duminică.

 

Calculul datei

Pentru a calcula în ce zi cade orice dată care vrem a unei luni dintr-un an oarecare, vom avea nevoie de epactele lunilor care sunt în număr de 12 şi de mâna anului respectiv pe care vrem să aflăm.

Tot timpul anul pascal începe cu luna Martie. Aceste epacte sunt: Martie - 5, Aprilie -1, Mai - 3, Iunie - 6, Iulie -1, August - 4, Septembrie - 7, Octombrie - 2, Noiembrie - 5, Decembrie -7, Ianuarie - 3, Februarie - 6.

Lunile anului, începând cu luna Martie le aşezăm pe mâna stângă astfel: pe vârful degetului inelar spunem Martie, mergem în jos pe faţa lui la următoarea încheietură, zicem Aprilie apoi în dreapta pe vârful degetului mic - Mai, în jos pe faţa lui la următoarea încheietură - Iunie, mai jos Iulie, şi mai jos pe prima încheietură a degetului - August.

De aici plecăm pe spatele degetului mare la prima încheietură de la rădăcina lui şi aşezăm luna - Septembrie, apoi în sus pe următoarea încheietură tot pe spate luna - Octombrie, mai sus - Noiembrie, în vârful lui - Decembrie, apoi coborâm pe faţa degetului pe următoarea încheietură luna - Ianuarie şi mai jos luna - Februarie. (Fig. 10)

 

 

Cum am spus mai sus, pentru a calcula în ce zi cade orice dată care vrem dintr-un an, vom avea nevoie de epactele lunilor şi de mâna anului respectiv. Adunând mâna anului cu epacta unei luni din care vrem să aflăm o dată oarecare ne dă data de întâi a lunii respective. După ce am aflat această adunare, mergem pe degetul arătător la încheietura lui de jos pe partea din spate şi zicem 1 şi mergem apoi pe următoarea încheietură şi punem 2, mai sus 3, în vârful lui 4, coborâm pe faţă la prima încheietură 5, mai jos 6, şi mai jos la rădăcina lui 7. Şi dacă la această adunare avem un număr mai mare ca 7 o luăm din nou pe acelaşi deget de la rădăcina lui pe spate şi punem 8, în sus 9, şi tot aşa până ajungem la numărul cât ne dă de la adunarea epactei lunii respective cu mâna anului în care vrem să aflăm.

Pe acea încheietură unde am ajuns cu acest număr este data de întâi a lunii respective.

De exemplu dacă vrem să aflăm data de 20, mergem de pe încheietura unde avem data de întâi şi numărăm pe încheieturi până la 20. Pe încheietura unde am ajuns cu 20 acolo este o zi - Luni, Marţi, Miercuri etc; aceste zile le aflăm tot pe degetul arătător. Pe rădăcina degetului pe partea din spate avem Duminică. Apoi în sus pe următoarea încheietură - Luni, mai sus - Marţi, în vârful lui - Miercuri, în jos pe faţa lui la următoarea încheietură - Joi, mai jos - Vineri şi la rădăcina lui jos - Sâmbătă. (Fig. 11.)

 

 

De exemplu să vedem dacă ne dă data de 20 Aprilie când a fost Paştele în 1959 - Duminică.

Vom lua epacta lunii Aprilie care este 1 şi mâna anului pentru anul 1959 care am aflat mai înainte şi care este 2.

Vom aduna epacta lunii Aprilie cu mâna anului 1959, 1+2=3 şi mergem pe degetul arătător şi numărăm de la rădăcina lui pe partea din spate până la 3 şi pe această încheietură a 3-a de jos în sus ne dă data de 1 Aprilie şi mergem numărând în continuare până la 20 şi vom vedea că acest număr cade pe prima încheietură de la rădăcina degetului pe partea din spate unde avem ziua - Duminică. Deci pentru 1959, 20 Aprilie a căzut Duminica (Paştele a fost calculat corect).

Să aflăm în ce zi a fost 20 Iunie 1989.

Vom lua epacta lunii Iunie care este 6 şi o vom aduna cu mâna anului pentru anul 1989, care trebuie să o aflăm după procedeul care l-am dat mai la început pentru aflarea mâinii anului şi vom vedea că este 5. Deci 6+5= 11. Mergem pe degetul arătător şi numărăm de la rădăcina lui pe spate de la 1 la 11 şi ajungem la vârful degetului. Pe această încheietură avem 1 Iunie şi mergem numărând mai departe pe încheieturi, data pe care am spus că vrem să o aflăm adică 20 şi ajungem pe a 2-a încheietură de jos în sus pe spatele degetului. Luăm apoi zilele săptămânii şi începem cum am spus cu ziua de Duminică de la rădăcina lui pe partea din spate şi mergem în sus pe încheieturi până la încheietura următoare unde am ajuns cu numărul 20 şi vedem că avem Luni. Deci în anul 1989, ziua de 20 Iunie a căzut Luni.

Şi aşa vom proceda cu orice dată a oricărei luni din a oricărui an.

La acest calcul vom ţine seama de anul pascal care începe pe 1 Martie. Până la 1 Martie, vom folosi mâna anului în care vrem să aflăm vreo dată oarecare în ce zi cade.

De exemplu pentru anul 1959. Acest an începe astfel: după anul bisericesc începe pe 1 Septembrie; după anul politic începe pe 1 Ianuarie, după anul pascal începe pe 1 Martie.

 

Naşterea şi Ştirbirea lunilor

Tot pe calculul calendarului după Mâna Sf. Ioan Damaschin vom putea afla Naşterea şi Ştirbirea lunilor (luminilor pe cer). Naşterea lunii de pe cer a unei luni oarecare (martie, aprilie) pleacă din luna care vrem să o aflăm şi se naşte în temelionul anului respectiv.

Vom proceda astfel: vrem să aflăm când se naşte luna de pe cer (atunci când luna de pe cer este ca secera sau cum se mai spune lună nouă) a lunii Mai în anul 2002. Calculăm temelionul anului 2002 şi-l aşezăm pe drumul temelionului. Vom afla că temelionul anului 2002 este 28. îl vom aşeza pe drumul temelionului (vezi calculul temelionului şi aşezarea lui pe drumul temelionului) şi vom ajunge pe vârful degetului inelar.

Plecăm cu numărul 1 de pe luna Mai care este pe vârful degetului mic şi mergem numărând pe încheieturi în jos pe faţa degetului apoi pe spatele degetului mare de la rădăcină în sus până Ia vârf apoi în jos pe faţa lui şi tot aşa pe celelalte degete până ajungem pe vârful degetului inelar (în cazul nostru unde avem temelionul 28) şi vom vedea că avem numărul 29. Deci în anul 2002, luna de pe cer a lunii Mai se naşte pe 29 Mai.

Ştirbirea lunilor de pe cer (atunci când luna este plină) a unei luni oarecare o vom afla mergând în continuarea numerotaţiei când se naşte lumina lunii respective şi pleacă de la rădăcina degetului arătător pe partea din spate şi se continuă în sus până în vârf mergând pe încheieturi apoi mai departe în jos pe faţa degetului, apoi pe spatele degetului mijlociu până în vârf, apoi în jos pe faţă până la rădăcina lui şi se termină pe rădăcina degetului inelar pe partea din spate (aici se ştirbeşte).

În cazul nostru de aici a lunii Mai a anului 2002 am aflat că se naşte pe 29 Mai.

Mergem să aflăm ştirbirea şi cum am spus mergem în continuarea numerotaţiei de la rădăcina degetului arătător pe partea din spate adică punem la rădăcina lui 30 Mai, în sus la prima încheietură 31 Mai, mai sus 1 Iunie şi aşa în continuare cum am dat mai sus până pe rădăcina degetului inelar pe partea din spate şi ne dă pe această încheietură data de 13 Iunie (ştirbirea lunii Mai).

Tot aşa vom proceda cu oricare lună de pe cer a oricărei luni din orice an. Pentru toate lunile vom porni cu 1 de pe încheietura fiecărei luni şi vom merge pe încheieturi invers drumului temelionului până pe încheietura cu temelionul pe acel an care vrem să aflăm.

 

Stâlpii Evangheliilor

Stâlpii Evangheliilor, adică acei 6 stâlpi când se începe glasul 1 şi cu ce evanghelie începe fiecare stâlp. Fiecare stâlp are o bază când se începe, şi această bază pleacă din baza cea de jos a Paştelui, adică de pe scara Paştelui unde este 22 Martie care este pe a 3-a încheietură de jos în sus pe faţa degetului mic de la mâna stângă, şi se termină pe încheietura unde este data Paştelui a anului care vrem să aflăm.

Bazele acestor stâlpi sunt:

Stâlpul I - 24 Mai – glasul 1 - Evanghelia învierii a 2-a;

Stâlpul II - 19 Iulie – glasul 1 - Evanghelia învierii a 10-a;

Stâlpul III - 13 Septembrie – glasul 1- Evanghelia învierii a 7-a;

Stâlpul IV - 8 Noiembrie – glasul 1-Evanghelia învierii a 4-a;

Stâlpul V - 3 Ianuarie – glasul 1 - Evanghelia învierii 1-a;

Stâlpul VI - 28 Februarie – glasul 1 - Evanghelia învierii a 9-a.

Pentru a afla când încep aceşti stâlpi vom avea nevoie să luăm un an oarecare şi să aflăm când este Paştele în anul respectiv. Să luăm tot anul 1959 când am aflat că Paştele a fost pe 20 Aprilie. 20 Aprilie este pe scara Paştelui pe a 2-a încheietură de jos în sus a degetului inelar pe faţa lui. Ţinem cont de această încheietură, că vom merge cu fiecare stâlp de pe încheietura unde este baza cea de jos a Paştelui (pe 22 Martie pe scara Paştelui) şi mergem în acelaşi sens ca şi scara Paştelui, dar vom începe cu fiecare stâlp cu data cu care se încep ei. Aşadar vom începe pe anul 1959 cu stâlpul I şi vom pune 24 Mai pe încheietura a 3-a de jos în sus de pe faţa degetului mic apoi în jos pe faţă pe următoarea încheietură 25 Mai, mai jos la rădăcina lui 26 Mai, şi aşa numărând în continuare până la 31 Mai şi apoi începem cu 1 Iunie şi mergem aşa pe încheieturi până pe încheietura cu Pastele pe 1959 (în cazul de faţă) care am văzut că este pe 20 Aprilie şi este pe încheietura a 2-a de jos în sus pe faţa degetului inelar (mergând exact cum merge scara Paştelui în acelaşi sens) şi vom vedea că pe acea încheietură vom avea data de 22 Iunie.

Deci Stâlpul I în anul 1959 a început pe data de 22 Iunie. La fel vom proceda şi cu ceilalţi stâlpi şi vom vedea că stâlpul II are baza pe data de 19 Iulie. începem ca şi la stâlpul I tot de la baza cea de jos a Paştelui cu 19 Iulie şi mergem tot până pe încheietura cu Pastele pe anul 1959 şi vom vedea că Stâlpul II a început pe 17 August.

La Stâlpul III plecăm cu 13 Septembrie şi vedem că a început pe 12 Octombrie. La Stâlpul IV plecam cu 8 Noiembrie şi vedem că a început pe 7 Decembrie. La Stâlpul V plecăm cu 3 Ianuarie şi vedem că a început pe 1 Februarie 1960 (după anul politic). La Stâlpul VI plecăm cu 28 Februarie şi vedem că a început pe 28 Martie 1960 (fiindcă anul 1960 a fost bisect), adică luna februarie a avut 29 de zile).

Aşadar pe anul 1959 Stâlpii Evangheliilor au început astfel:

Stâlpul I - 22 Iunie – glasul 1 - Evanghelia învierii a 2-a;

Stâlpul II - 17 August – glasul 1 - Evanghelia învierii a 10-a;

Stâlpul III - 12 Octombrie – glasul 1 - Evanghelia învierii a 7-a;

Stâlpul IV - 7 Decembrie – glasul 1 - Evanghelia învierii a 4-a;

Stâlpul V - 1 Februarie 1960 – glasul 1 - Evanghelia învierii 1-a;

Stâlpul VI - 28 Martie 1960 – glasul 1-Evanghelia învierii a 9-a.

La fel se procedează cu aflarea când încep Stâlpii Evangheliilor a oricăror ani care vom vrea să ştim.

Trebuie să ştim că glasurile sunt 8, iar Evangheliile învierii sunt 11, de aceea orice Stâlp începe cu glasul I, dar Evangheliile se schimbă.

Orice Stâlp are 8 glasuri şi la fiecare glas câte o Evanghelie.

După cum Evangheliile sunt 11 şi glasurile 8, atunci mai rămân după terminarea unui Stâlp 3 Evanghelii pe care le punem la începutul Stâlpului următor şi apoi continuăm cu prima Evanghelie.

 

Notă:

Cum am tot numit aici de faţă şi spatele mâinii, a degetului sau a degetelor.

Faţa mâinii este palma ei şi spatele este dosul mâinii.

Toate aceste procedee se aşează şi se calculează numai pe mâna stângă de aceea i se spune calcularea calendarului după Mâna Sf. Ioan Damaschin.

 

Sărbători cu ţinere după calendarul bisericesc începând cu luna Septembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

S.V. – stil vechi

S.N. – stil nou

 

Atenţie!

Aceste dezlegări sunt pentru atunci când aceste sărbători cad Luni, Miercuri sau Vineri şi în cele 4 Posturi de peste an cu excepţia zilei de Luni din Postul Sfinţilor Apostoli şi a Naşterii Domnului; atunci când cade Luni aceste sărbători se dezleagă la peşte. Iar dacă se întâmplă să cadă aceste sărbători în afară de aceste zile menţionate mai sus se dezleagă la toate (în afară de 14 Septembrie şi 29 August că atunci este post ori în ce zi ar fi).

Sfârşit şi lui Dumnezeu slavă!

 

 Calendarul

Calendarul