Cruce Maramureşeană
Cross from region of Maramuresh

MIORIŢA

Tradusă ţn principalele limbi de circulaţie internaţională

Русский

Русский

English

English

Deutsch

Deutsch

Перевел
И. Гуровой

Translated by
William D. Snodgrass

▄bersezt von
Alfred M. Sperber

 

Español

Espa˝ol

Franšais

Franšais

Româneşte

RomÔnă

Traducido por
Mar
Ýa Teresa Leˇn y Rafael Alberti

Traduit par
Ion Ureche

Varianta culeasă şi interpretată de
Grigore Leşe