Cruce -Ţara Lăpuşului (Maramureş)

 

- STUDII -

 

OMENIA ŞI FRUMUSEŢEA CEA DINTÂI
              sau 
     Despre Omenia Românească 
       - Gheorghe Racoveanu

 

      SEMNIFICAŢIA NUNŢII
              sau 
O tîlcuire a oraţiilor de nuntă româneşti
         - Ioan Alexandru

 

DESPRE CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU LA ŢĂRAN
                     sau 
    Despre chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu 
              - Costion Nicolescu

 

 O TAINĂ ÎNCIFRATĂ ÎNTR-UN TEXT DE COLIND
                    sau 
  O reconsiderare pe temeiuri autentice a viziunii 
       etnologice asupra colindei româneşti  
                -Sabina Ispas

 

 

În viitor vor fi publicate în această pagină:  COSTION NICOLESCU –  „ Câteva elemente de teologie ţărănească ”;   GRIGORE LEŞE –  „ Horea în grumaz ” -teză de doctorat;   Părintele DUMITRU STĂNILOAE –  „ Despre spiritualitatea românească ”   etc...